Home

Wilt u een (h)eerlijk stukje vlees kopen?
Met zorg gefokt en opgegroeid in uw eigen omgeving!

De runderen groeien in een ruime leefomgeving op, het dierenwelzijn vinden wij ook erg belangrijk.
De veestal heeft een open voorkant met schuifdeuren. Hierdoor krijgen ze enerzijds genoeg toevoer van frisse lucht en zonlicht en anderzijds staan ze lekker beschut. Wanneer het weer het toelaat mogen de dieren bij ons naar buiten en kunnen ze genieten van het gras.

Om bij te dragen aan een beter klimaat zorgen wij voor minder uitstoot van broeikasgassen op ons bedrijf. Dit doen we door de stromest van de runderen te gebruiken als meststof en bodemverbeteraar voor onze weilanden. Door dit op deze manier te doen, neemt ook het waterbergende vermogen van de grond toe. Doordat mineralen beter vastgelegd kunnen worden, is er een minimale uitspoeling naar het grondwater. Dit is kringlooplandbouw.

We werken vooral met z’n drieën in het bedrijf.
Jan en Hendrik werken vooral met het vee en op het land. Greetje helpt met het melken en staat voor u klaar in de winkel!

Van links naar rechts: Hendrik, Jan en Greetje Wesselink
Een kijkje bij ons in het bedrijf!
Deze afbeelding heeft een leeg alt-attribuut; de bestandsnaam is foto-kalfjes-buiten-1024x683.jpg